GEA ออกร่วมงานและออกบูธในงาน ACHEMA 2022 April 22-26, 2022

GEA ออกร่วมงานและออกบูธในงาน ACHEMA 2022 ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา